Cau hoi tham do
Rất tốt
Tốt
Bình thường
Ý kiến khác

 
Thời tiết
Tỷ giá Giá vàng
Loại Mua Bán
SBJ
SJC

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập 15
Lượt truy cập 1906618

Ho tro truc tuyen
Hà nội KD1
090.222.3456

Ho tro truc tuyen
Hà nội KD2
04.35.20.20.20


 

Điều Hòa DAIKIN
FT60GV1G-R60GV1G.gif

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa DAIKIN cao cấp loại R22 một chiều 22530BTU

20.050.000 VNĐ 0 VNĐ

 
FT50GV1G-R50GV1G.gif

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa DAIKIN cao cấp loại R22 một chiều 18090BTU

14.450.000 VNĐ 0 VNĐ

 
FT35GV1G-R35GV1G.gif

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa DAIKIN cao cấp loại R22 một chiều 12200BTU

9.250.000 VNĐ 0 VNĐ

 
FT25GV1G-R25GV1G.gif

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa DAIKIN cao cấp loại R22 một chiều lạnh 8900BTU

7.000.000 VNĐ 0 VNĐ

 
FTXD71FVM-RXD71BVMA.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa DAIKIN loại R22 hai chiều Inveter 24240-29020BTU

25.300.000 VNĐ 0 VNĐ

 
FTXD60FVM-RXD60BVMA.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa DAIKIN loại R22 hai chiều Inveter 21170-24580BTU

22.350.000 VNĐ 0 VNĐ

 
FTXD50FVM-RXD50BVMA.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa DAIKIN loại R22 hai chiều Inveter 17750-22190BTU

17.300.000 VNĐ 0 VNĐ

 
FTXD35DVMA-RXD35DVMA.gif

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa DAIKIN loại R22 hai chiều Inveter 11900-14300BTU

11.500.000 VNĐ 0 VNĐ

 
FTXD25DVMA-RXD25DVMA.gif

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa DAIKIN loại R22 hai chiều Inveter 8500-11600BTU

9.400.000 VNĐ 0 VNĐ

 
FTKD71FVM-RKD71BVM.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa DAIKIN loại R22 một chiều Inveter 24200BTU

25.300.000 VNĐ 0 VNĐ

 
FTKD60FVM-RKD60BVM.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa DAIKIN loại R22 một chiều Inveter 21200BTU

20.500.000 VNĐ 0 VNĐ

 
FTKD50FVM-RKD50BVM.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa DAIKIN loại R22 một chiều Inveter 17700BTU

15.450.000 VNĐ 0 VNĐ

 
FTKE42GV1-RKE42GV1.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa DAIKIN Loại R22 một chiều lạnh 14300BTU

12.900.000 VNĐ 0 VNĐ

 
FTKE35GV1-RKE35GV1.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa DAIKIN loại R22 một chiều Inveter 10900BTU

10.200.000 VNĐ 0 VNĐ

 
FTKE25GV1-RKE25GV1.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa DAIKIN loại R22 một chiều Inveter 8500BTU

8.250.000 VNĐ 0 VNĐ

 
FTE35FV1-RE35JV1.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa DAIKIN loại thông dụng R22 một chiều lạnh 12000BTU

7.750.000 VNĐ 0 VNĐ

 
FTE25FV1-RE25JV1.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa DAIKIN thông dụng loại R22 một chiều lạnh 9000BTU

6.050.000 VNĐ 0 VNĐ