Cau hoi tham do
Rất tốt
Tốt
Bình thường
Ý kiến khác

 
Thời tiết
Tỷ giá Giá vàng
Loại Mua Bán
SBJ
SJC

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập 17
Lượt truy cập 1906629

Ho tro truc tuyen
Hà nội KD1
090.222.3456

Ho tro truc tuyen
Hà nội KD2
04.35.20.20.20


 

Điều Hòa Hitachi
RASRAC-X30CX.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa Hitachi RAS/RAC X30CX hai chiều INVERTER 30000BTU

33.680.000 VNĐ 0 VNĐ

 
RASRAC-X24CX.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa Hitachi RAS/RAC X24CX hai chiều INVERTER 24000BTU

26.400.000 VNĐ 0 VNĐ

 
RASRAC-X18CX.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa Hitachi RAS/RAC X18CX hai chiều INVERTER 18000BTU

19.830.000 VNĐ 0 VNĐ

 
RASRAC-X13CX.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa Hitachi RAS/RAC X13CX hai chiều INVERTER 13000BTU

14.670.000 VNĐ 0 VNĐ

 
RASRAC-18CH7.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa Hitachi RAS/RAC 18CH7 hai chiều 18000BTU

14.930.000 VNĐ 0 VNĐ

 
RASRAC-14CH7.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa Hitachi RAS/RAC 14CH7 hai chiều 14000BTU

14.000.000 VNĐ 0 VNĐ

 
RASRAC-09CH7.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa Hitachi RAS/RAC 09CH7 hai chiều 9000BTU

8.650.000 VNĐ 0 VNĐ

 
RASRAC-13CE9G.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa Hitachi RAS/RAC 13CE9G một chiều 13000BTU

9.300.000 VNĐ 0 VNĐ

 
RASRAC-S13CX.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa Hitachi RAS/RAC S13CX một chiều 13000BTU

9.300.000 VNĐ 0 VNĐ

 
RASRAC-S10CX.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa Hitachi RAS/RAC S10CX một chiều 10000BTU

8.020.000 VNĐ 0 VNĐ

 
RASRAC-24C9G.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa Hitachi RAS/RAC 24C9G một chiều 24000BTU

16.730.000 VNĐ 0 VNĐ

 
RASRAC-18C9G.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa Hitachi RAS/RAC 18C9G một chiều 18000BTU

12.530.000 VNĐ 0 VNĐ

 
RASRAC-13CX.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa Hitachi RAS/RAC 13CX một chiều 13000BTU

8.170.000 VNĐ 0 VNĐ

 
RASRAC-10CX.jpg

Tư vấn bán hàng

  04.35.20.20.20
Điều hòa Hitachi RAS/RAC 10CX một chiều 9000BTU

7.110.000 VNĐ 0 VNĐ